Mijn boeken

 

 

Ik heb tot nu toe 2 boeken geschreven.

 

Zo’n 20 jaar geleden schreef ik mijn eerste boek “De aarde is ‘slechts’ een leerschool” dat in 1991 verscheen. In dit boek schrijf ik over mijn uittredingservaringen in de wereld na de dood die ik samen met een oud-leerlinge, Daphne, mocht beleven gedurende een periode van anderhalf jaar in de jaren 1987-1988.

 

Het boek is een verslag van onze belevenissen uit die tijd.

 

Het was een fantastische tijd, waarin Daphne en ik uitleg kregen over de zin van het leven op aarde en over het leven in de geestelijke gebieden die zich rondom de aarde bevinden.

 

We kregen op vele levensvragen antwoord. Veel werd ineens helder en begrijpelijk.

 

Dat bood ons troost en gaf ons inzicht in ons dagelijks bestaan op aarde.

 

Omdat het onze allereerste kennismaking met de geestelijke werelden om ons heen was, waren de antwoorden op de levensvragen vaak erg kort en niet volledig. Dat is begrijpelijk, want op zich waren de uittredingservaringen al overweldigend en indrukwekkend genoeg.

 

Deze ervaringen hebben ons leven enorm verrijkt.

 

Door de uitgave van het boek mocht ik in de achterliggende jaren tevens anderen antwoord geven op soms moeilijke levensvragen, waardoor ook zij weer verder konden op hun levenspad. Gezien de vele reacties is het boek voor veel mensen een bron van inspiratie geweest.

 

 

In juli 2008 kreeg ik van mijn uitgever bericht dat we weer toe waren aan een nieuwe herdruk. Ik wilde deze gelegenheid aangrijpen om een nieuw voorwoord in het boek te laten plaatsen. Aanleiding daartoe waren de vele brieven die ik in de afgelopen jaren - en nog steeds - van mensen kreeg met vragen over de inhoud van mijn boek. Steeds vaker moest ik mensen uitleggen dat de inhoud van mijn boek verouderd begon te raken.

 

Wat 20 jaar geleden nog waarheid was, is nu veelal achterhaald. Het is ingehaald door de tijd.

 

Datzelfde geldt eveneens voor een flink aantal waarheden uit mijn boek “De aarde is ‘slechts’ een leerschool”.

 

Nieuwe waarheden dienen zich aan. Wij leven nu in een tijd waarin de aarde in een heel snel tempo een groot transformatieproces ondergaat. Deze transformatie heeft zijn uitwerking op alles en iedereen, zowel op aarde als in de geestelijke gebieden rondom de aarde. Daarom gelden in onze huidige tijd inmiddels ook andere regels en andere criteria op velerlei gebied.

 

Begin november 2008 liet mijn uitgever mij weten het boek toch niet meer te herdrukken, waardoor ik de auteursrechten over het boek weer terugkreeg.

 

Niettemin wil ik langs deze weg lezers van mijn boek op de hoogte stellen van het feit dat de inhoud van het boek voor een groot gedeelte is verouderd en dat het ook niet volledig is in het beantwoorden van de beschreven levensvragen.

 

Hoewel het boek Daphne en mij, en velen met ons, jarenlang heeft gediend door inzicht te geven in essentiële geestelijke waarheden met betrekking tot het leven op aarde en in de geestelijke gebieden, dient het boek in deze tijd uitsluitend nog gelezen te worden als een verslag van ervaringen die 20 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

 

 

. . . Over mijn tweede boek: "Achter de sluiers van ons bestaan" . . .

 

 

Na mijn uittredingservaringen mocht ik door middel van innerlijke gaven het contact met de geestelijke gebieden behouden. Ik kreeg in de loop der jaren daarna prachtige informatie door vanuit de geestelijke wereld over diverse onderwerpen. Deze informatie staat beschreven in mijn tweede boek “Achter de sluiers van ons bestaan”.

 

Veel mensen wachten al een paar jaar op de uitgave daarvan.

 

In augustus 2006 stuurde ik mijn manuscript op naar mijn uitgever.

Door ingrijpende redactiewerkzaamheden van mijn uitgever werd de inhoud van mijn boek ernstig misvormd. Ik kon me daar niet mee verenigen.

Mijn spirituele bedoelingen en mijn inzichten over de inhoud van mijn werk kwamen in botsing met de zakelijke bedoelingen en de belangen die de uitgever nastreefde.

Om te voorkomen dat mijn misvormde boek ondanks mijn bezwaren en zonder mijn goedkeuring op de markt zou verschijnen, werd ik gedwongen een kort geding aan te spannen.

 

Ik won het kort geding en kreeg in maart 2008 mijn manuscript weer terug.

 

Dat is de reden waarom mijn 2e boek nog steeds niet in boekvorm is verschenen.

 

Ik heb besloten mijn 2e boek “Achter de sluiers van ons bestaan” op mijn eigen website te publiceren, zowel in de Nederlandse als in de Duitse taal, zodat het boek voor iedereen die het wil lezen toegankelijk is.

 

Thea van Leent

Juni 2012